Tłumaczenia techniczne angielski

Tłumaczenia techniczne angielski (www.kolodziej-albion.com.pl) to dziedzina bardzo szeroka. Termin ten obejmować może zarówno instrukcje obsługi sonicznej szczoteczki do zębów, jak i kartę specyfikacji rozpuszczalnika albo rysunki techniczne do projektu budowy mostu kolejowego. Od tłumacza technicznego wymaga

Tłumaczenia techniczne angielski (www.kolodziej-albion.com.pl) to dziedzina bardzo szeroka. Termin ten obejmować może zarówno instrukcje obsługi sonicznej szczoteczki do zębów, jak i kartę specyfikacji rozpuszczalnika albo rysunki techniczne do projektu budowy mostu kolejowego. Od tłumacza technicznego wymaga się nie tylko dogłębnej znajomości zagadnienia, ale również bezbłędności techniki przekładu. To jednak nie wszystko – potrzebna jest skrupulatność, dokładność terminologiczna, precyzja i dociekliwość. Komu zlecać tłumaczenia tekstów technicznych?

Tłumaczenia techniczne angielski – jakie rodzaje tekstów obejmują?

Tłumaczenia techniczne z angielskiego oraz na angielski obejmują tłumaczenia specjalistyczne z szeroko pojętej techniki i inżynierii. Mogą to być zarówno teksty o charakterze naukowym, teoretycznym, jak i dokumenty projektowe i wykonawcze. W szczególności, do tłumaczeń technicznych zaliczane są:

Tłumaczenia techniczne z angielskiego oraz na angielski obejmują tłumaczenia specjalistyczne z szeroko pojętej techniki i inżynierii

  • instrukcje obsługi maszyn, urządzeń i programów,
  • opisy procesów technicznych i technologicznych,
  • karty charakterystyk produktów i materiałów,
  • rysunki techniczne,
  • plany i projekty budowlane,
  • dokumentacje ruchowe – techniczne,
  • podręczniki akademickie z zakresu techniki, inżynierii, IT itp.

Nie jest to oczywiście lista wyczerpująca możliwy zakres przedmiotowy tego rodzaju przekładu. Tłumaczenia techniczne dotyczyć mogą wszelkich rodzajów tekstów i dokumentów, wymagających wiedzy technicznej lub inżynieryjnej, a jednocześnie drobiazgowej znajomości terminologii w tym zakresie w języku polskim i angielskim.

Jakie kwalifikacje powinien mieć tłumacz tekstów technicznych?

Tłumacz podejmujący się przekładu tekstów o charakterze technicznym, powinien posiadać dogłębną znajomość branży, której dotyczyć ma tłumaczenie. Nie wystarczy ogólna specjalizacja w tym zakresie. Technika i inżynieria to dziedzina tak szeroka, że odpowiednia znajomość tematu wymaga zdecydowanego zawężenia specjalizacji do określonych branż czy zagadnień. Fachowiec w branży motoryzacyjnej może nie być równie dobrze zaznajomiony z procesami chemicznymi w zakładach produkcji farmaceutyków czy językami programowania.

Tłumacz podejmujący się przekładu tekstów o charakterze technicznym, powinien posiadać dogłębną znajomość branży, której dotyczyć ma tłumaczenie

Tłumacz powinien być więc fachowcem w wybranej przez siebie branży i w tym zakresie powinien wykonywać tłumaczenia. Oczywiście, musi posiadać również wykształcenie lingwistyczne, być specjalistą w dziedzinie przekładu, a także posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe. Powinna cechować go wyjątkowa drobiazgowość, dociekliwość i precyzja terminologiczna. Tłumaczenia techniczne nie zostawiają miejsca na pomyłki i niespójności.

Tłumaczenie techniczne angielski – jak znaleźć najlepszego tłumacza?

Zamierzając zlecić tłumaczenie techniczne na angielski, należy w pierwszej kolejności określić własne oczekiwania i wymagania, dotyczące biura tłumaczeń. Następnie konieczne jest zebranie ofert kilku biur i porównanie ich z własnymi wymaganiami. Cena jest elementem istotnym, jednak nie powinien to być jedyny wskaźnik podczas dokonywania wyboru. Warto poprosić o referencje i zapoznać się z opiniami klientów biura. Można również poprosić o portfolio tłumacza, aby upewnić się, że zakres jego specjalizacji faktycznie pokrywa się z tematyką zamówienia.

Dobry tłumacz tekstów technicznych powinien być nastawiony na współpracę z klientem podczas realizacji zlecenia. Czasami od kilku wyjaśnień czy dodatkowego doprecyzowania kontekstu zależy prawidłowość przekładu i jego przydatność w działalności technologicznej. Czasami warto zapłacić nieco więcej, byle zyskać pewność, że tekstem zajmie się fachowiec, zarówno w dziedzinie przekładu, jak i w odniesieniu do branży (więcej).