Specjalistyczne tłumaczenia techniczne angielski

Firmy, których specyfika pracy polega na częstym tłumaczeniu branżowych tekstów technologicznych, powinny powierzyć ich przekład odpowiednim biurom tłumaczeń. Tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne angielski, niemiecki lub każdy inny język, powinien charakteryzować się wiedzą nie tylko lingwistyczną, ale

Firmy, których specyfika pracy polega na częstym tłumaczeniu branżowych tekstów technologicznych, powinny powierzyć ich przekład odpowiednim biurom tłumaczeń. Tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne angielski, niemiecki lub każdy inny język, powinien charakteryzować się wiedzą nie tylko lingwistyczną, ale także powinien posiadać wiedzę merytoryczną, dotyczącą tematyki opracowywanego tekstu.

Obcojęzyczne teksty techniczne wymagają specjalistycznego tłumaczenia

Pod pojęciem specjalistycznych tekstów technicznych rozumie się instrukcje obsługi, karty charakterystyki, instrukcje BHP, dokumentacje patentowe, dokumentacje dotyczące specyfiki budowy maszyn i urządzeń. Są to dokumenty posiadające charakter bardzo wyspecjalizowany i niekiedy poufny. Słownictwo w nich zawarte nie jest często stosowane w języku potocznym. Stosowane są w nim skróty i wyrażenia, które mają charakter kluczowy, nie są jednak spotykane nigdzie indziej. Dlatego tak ważne jest, aby tekst został przetłumaczony w sposób dokładny, z zachowaniem zastosowanej w nim terminologii.

Firmy, których specyfika pracy polega na częstym tłumaczeniu branżowych tekstów technologicznych, powinny powierzyć ich przekład odpowiednim biurom tłumaczeń

Bywa, że sytuacja wymaga, aby tłumaczenia technicznego tekstów dokonał specjalista filolog, posiadający wiedzę inżynieryjną z zakresu technologii. Tekst nie powinien być tylko i wyłącznie przetłumaczony, jego translacja powinna być dostosowana do wymogów języka w kraju, w jakim będzie funkcjonował.

Firmy, które potrzebują tłumaczeń technicznych to firmy z sektora energetycznego, chemicznego, budownictwa, przemysłu i transportu. Tłumaczenie każdego tekstu powinno mieć charakter indywidualny, wraz z określeniem jego kraju pochodzenia, co dodatkowo ułatwi zrozumienie semantyczne treści. Translacja tekstu technicznego powinna być dostosowana do prawa technicznego danej branży w kraju tłumaczenia.

Czym powinno charakteryzować się profesjonalne biuro tłumaczeń technicznych?

Tłumaczenia techniczne są postrzegane jako trudne, wysokospecjalistyczne teksty. Dlatego bardzo ważny jest wybór tłumacza, który dokona translacji tekstu. Błąd tłumaczenia może skutkować złą instalacją sprzętu, nieprawidłowym użytkowaniem maszyn i urządzeń. Taka sytuacja może doprowadzić do uszkodzenia technologii i narazić firmę na straty finansowe.

Tłumaczenia powinien dokonać specjalista, biegle władający językiem obcym oraz posiadający wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii. Często dokonują tego specjaliści inżynierowie posiadający uprawnienia filologiczne. Do grupy tłumaczy należą także native-speakerzy, posiadający wykwalifikowaną wiedzę technologiczną. Ich tłumaczenie gwarantuje wysoką jakość merytoryczną – językową tłumaczonego tekstu.