Komu zlecić tłumaczenie tekstów technicznych?

Tłumaczenie tekstów technicznych dotyczy translacji wysokospecjalistycznych treści z dziedziny technologii napisanych w języku obcym na język ojczysty. Kołodziej-Albion Tłumaczenia techniczne angielski – polski, polski-angielski wymagają od autora przekładu wiedzy z zakresu technologii oraz związanej z nią terminologii.

Tłumaczenie tekstów technicznych dotyczy translacji wysokospecjalistycznych treści z dziedziny technologii napisanych w języku obcym na język ojczysty. Kołodziej-Albion Tłumaczenia techniczne angielski – polski, polski-angielski wymagają od autora przekładu wiedzy z zakresu technologii oraz związanej z nią terminologii.

Czym charakteryzuje się tekst techniczny?

Tekst techniczny to specjalistyczny tekst, który obejmuje treści związane z takimi dokumentami jak:

  • instrukcje BHP
  • karty charakterystyki
  • instrukcje obsługi
  • dokumentacje patentowe
  • dokumentacje dotyczące specyfiki maszyn i urządzeń.

Powyższe dokumenty charakteryzują się terminologią dotyczącą wąskiej dziedziny wiedzy, jaka nie jest używana na co dzień. Informacje zawarte w powyższych tekstach dotyczą rozwiązań technologicznych stosowanych w innych krajach, w których istnieje odmienne prawodawstwo regulujące zasady stosowania tych technologii. Wiedza na temat pochodzenia oraz zasad stosowania pewnych rozwiązań pozwala tłumaczowi na niepopełnianie błędów rzeczowych.

Tłumaczenie tekstów technicznych dotyczy translacji wysokospecjalistycznych treści z dziedziny technologii napisanych w języku obcym na język ojczysty

Firmy, które zlecają tłumaczenie dokumentów technologicznych to przedsiębiorstwa budowlane, energetyczne, chemiczne, przemysłowe i transportowe. Dokumenty techniczne, zlecane przez te firmy, mają z reguły charakter poufny, gdyż bardzo często chronione są one prawem patentowym. W związku z powyższym, wybór odpowiedniego biura tłumaczeń jest kwestią kluczową.

Lingwista czy inżynier, kto lepiej przetłumaczy dokument techniczny?

Błędy w przekładzie dokumentacji technologicznej mogą mieć katastrofalne skutki dla przedsiębiorstwa zlecającego tłumaczenie, gdyż może to skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Sytuacja taka wiąże się z nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem opisywanej technologii.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, komu zlecić przekład dokumentów z języka obcego na polski? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Lingwista to człowiek, który jest bardzo dobrze zaznajomiony z wszystkimi meandrami języka. Jednak często aspekty merytoryczne zawarte w powyższych treściach wymagają wiedzy z zakresu chemii, inżynierii lub medycyny. Bardzo często zdarza się, że to inżynierowie posiadający dobrą znajomość języka dokonują translacji tekstów z zakresu technologii. Do grupy tłumaczy należą także native-speakerzy, którzy posiadają wiedzę techniczną.

Jednak najważniejsze w wyborze odpowiedniego tłumacza, jest indywidualne zaangażowanie autora przekładu w translację tekstu, jego dociekliwość, dokładność oraz wnikliwość.